Muzej na prostem
V kulturnem domu je urejena muzejska zbirka, ki jo je uredil Koroški pokrajinski muzej. Zbirko sestavljajo v glavnem črepinje in ostanki steklovine nekdanje steklarne, ki je obratovala v Josipdolu in na Langersvaldu v letih od 1799 do 1909.Podrobneje je obdelano še kamnoseštvo, ki je zaživelo po letu 1880. Med vojnama je zaposlovalo tudi preko 300 delavcev. Kronološko so predstavljeni  štrajki  pruharjev v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ohranjeno je tudi preprosto ročno orodje, ki so ga takrat uporabljali pri obdelavi kamna. Muzejsko zbirko dopolnjuje muzej na prostem, ki so ga po idejnem projektu Kulturnega, etnološkega in turističnega društva Josipdol postavili domačini - Pohorci. Tukaj lahko vidimo steklarsko peč, vodno drčo - rižo, pruharsko - kamnoseško uto, starinski stroj za izdelavo kock, oglarsko kopo, hišo, ki je bila značilna za ta del Pohorja-muzejska hiša, gozdarska orodja in pripomočke za prevoz hlodovine, itd…

Poglej
Izvedba: mp-design.si