Spomenica

V avli muzejske zbirke je KET postavil vitrino z zanimivimi originalnimi eksponati. Med njimi zaseda častno mesto stekleni tulec, ki je bil najden v temeljih stavbe ob obnovitvenih delih na stari šoli v Ribnici na Pohorju. Tulec je KET-u v hrambo izročila lastnica, občina Ribnica na Pohorju.V tulcu je tudi spomenica k položitvi temeljnega kamna z datumom 3. maj 1878,  v kateri je podrobneje opisano dogajanje ob pričetku izgradnje šolskega poslopja. Spomenico je iz deutsch kurrent prevedla naša članica g. Jana Ladinek. Kopija tulca, ki jo izdelajo v steklarni v Rogaški Slatini,  je danes najvišje priznanje naše občine. Ob občinskih praznikih jo prejmejo najbolj zaslužni občani.
Poglej 

Prevod SPOMENICE - si lahko ogledate tukaj
Izvedba: mp-design.si