08.01.
2009

KET V LETU 2009

Objavil: srečko
thumb_na_zacetku_muzeja.jpgPREDLOG PROGRAMA 2009
Tudi v bodoče bomo namenili veliko pozornost prepoznavnosti društva. Naredili bomo nove internetne strani društva, skrbeli za nabavo promocijskega materiala, izdelali bomo novo zloženko, saj sedanja ne izraža več dejanskega stanja muzeja zaradi novih pridobitev, izdelali bomo nove vizitke še naprej pa si bomo prizadevali za ureditev društvenih prostorov...
 

Tudi letos bomo organizirali usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika. Naš namen je dovolj kvalitetno usposobiti nekaj oseb, ki bi lahko sprejele skupino obiskovalcev ob prihodu v naš kraj, jih popeljale skozi zanimivosti kraja in zgodovino. To počnemo z organiziranimi skupinami tudi že sedaj, radi pa bi usposobili več vodnikov, po možnosti tudi za nemško in angleško govorno področje. 
V sodelovanju s Planinskim društvom Ribnica na Pohorju bomo nadaljevali z urejevanjem in označevanjem sprehajalne poti »Po sledeh ozkotirne železnice«. Ob občinskem prazniku jo bomo odprli za goste, kar pa je seveda odvisno od več dejavnikov. Izvedena so bila že dokaj obširna dela s strojem, postavili smo zahtevno kovinsko osnovo za premostitev potoka in nanjo že postavili železniške tramove, ki so nam jih poklonile Slovenske železnice, letos je na vrsti precej ročnega dela in varovanje poti z ograjami, kjer je to potrebno, itd.. Pridobili smo tudi mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Maribor,  konservatorja Damjanovič Deana. Območje pa bomo poskušali zaščititi tudi z občinskim odlokom. 
Tudi letos bomo organizirali postavitev »majskega drevesa«, kresovanja in sodelovali pri izvedbi tradicionalnega »Pohoda k Štrucu«. 
Na našo prošnjo, nam je nadzorni svet podjetja HE Maribor proizvodnja elektrike d.o.o.,  na svoji seji dne 12.10 2005 brezplačno odstopil v obliki donacije  francisovo  turbino, ki so jo zamenjali v mali HE v Josipdolu. Žal so nas obvestili, da je bila  nam namenjena turbina ukradena, zato moramo počakati, da  nam dostavijo turbino, ki jo bodo odstranili iz male HC  nekje na območju Sl. Bistrice, predvidoma v letu 2009. Opravljen je bil tudi razgovor z direktorjem, ki je dejal, da obljuba še velja.  
Na enem izmed nezasedenih platojev muzeja na prostem je zrasel bivalni objekt naših prednikov v naravni velikosti. Material za izgradnjo smo člani društva pridobili z delom pri kmetu, ki je obnavljal gospodarsko poslopje. Hiša je pokrita z značilno kritino za naše kraje,  sledi notranja ureditev in postavitev pohištva, ki so nam ga že poklonili člani ali simpatizerji. Seveda je še mnogo dela tudi z okolico objekta.  
Nadaljevali bomo z urejevanjem in vzdrževanjem muzeja na prostem ( ograja pri bazenu drče, kopa za kuhanje oglja,  košnja, zaščita lesenih delov..) 
Dokončali bomo igrišče za balinanje oziroma petanko, ki smo ga postavili med otroška igrala in igrišče za tenis. Igrišče nameravamo odpreti v sklopu prireditev ob občinskem prazniku. Organizirali bomo Josipdolška večera. Tudi letos pa bomo odkupili vsaj eno gledališko predstavo in jo brezplačno namenili občanom. 
Že lani smo se tudi odločili, da nadaljujemo s tradicijo, ki traja že vse od leta 1947 in pod naše okrilje prevzamemo organizacijo praznika ob dnevu žena. Organizacijski odbor, ki že vrsto let uspešno pripravlja to proslavo in srečanje žena v Josipdolu, si vsekakor zasluži posebno pozornost društva kot je KET tudi zato, ker društvo uspešno sodeluje z ženami ob vseh večjih prireditvah v kraju. 
Tudi letos bomo posebno pozornost namenili sodelovanju z lokalno skupnostjo, turistično pisarno, društvi in drugimi sorodnimi organizacijami v občini in širše. 
Vodili bomo najavljene skupine obiskovalcev, jim pokazali znamenitosti ter jih seznanjali z  zgodovino kraja in občine.
Predlog programa bo obravnavan na Zboru članov 7.2.2009

Natisni
Izvedba: mp-design.si