30.03.
2010

PROGRAM KET 2010

Objavil: sys_admin
Tudi v bodoče bomo namenili veliko pozornost prepoznavnosti društva. Vzdrževali bomo internetne strani društva, skrbeli za nabavo promocijskega materiala, izdelali bomo novo zloženko, saj so nam zaloge pošle zaradi številnega obiska, izdelali bomo nove vizitke in razglednice še naprej pa si bomo prizadevali za ureditev društvenih prostorov.

V sodelovanju s Planinskim društvom Ribnica na Pohorju bomo nadaljevali z urejevanjem in označevanjem sprehajalne poti »Po sledeh ozkotirne železnice« . Na vrsti je precej ročnega dela in varovanje poti z ograjami, kjer je to potrebno, itd.. V okviru nacionalne čistilne akcije v mesecu aprilu, bomo tudi mi prevzeli del odgovornosti za uspešno izpeljavo akcije. Tudi letos bomo organizirali postavitev »majskega drevesa«, kresovanja in sodelovali pri izvedbi tradicionalnega »Pohoda k Štrucu«, ki bo ponovno potekal po celotni trasi gozdne učne poti. Sodelovali bomo pri oblikovanju praznovanja ob občinskem prazniku. Nadaljevali bomo z urejevanjem in vzdrževanjem muzeja na prostem ( ograja pri bazenu drče, kopa za kuhanje oglja,  košnja, zaščita lesenih delov..). Vzdrževali bomo igrišče za balinanje oziroma petanko, ki smo ga postavili med otroška igrala in igrišče za tenis. Organizirali bomo Josipdolška večera. Tudi letos pa bomo odkupili vsaj eno gledališko predstavo in jo brezplačno namenili občanom. Že lani smo se tudi odločili, da nadaljujemo s tradicijo, ki traja že vse od leta 1947 in pod naše okrilje prevzamemo organizacijo praznika ob dnevu žena. Organizacijski odbor, ki že vrsto let uspešno pripravlja to proslavo in srečanje žena v Josipdolu, si vsekakor zasluži posebno pozornost društva kot je KET tudi zato, ker društvo uspešno sodeluje z ženami ob vseh večjih prireditvah v kraju. Tudi letos bomo posebno pozornost namenili sodelovanju z lokalno skupnostjo, turistično pisarno, društvi in drugimi sorodnimi organizacijami v občini in širše. Vodili bomo najavljene skupine obiskovalcev, jim pokazali znamenitosti ter jih seznanjali z  zgodovino kraja in občine.

KET Josipdol
Srečko Geč l.r
predsednik

Natisni
Izvedba: mp-design.si