30.03.
2010

POROČILO ZA LETO 2009

Objavil: sys_admin
Že spomladi smo pričeli z uresničevanjem programa, ki smo si ga zastavili za leto 2009 in 7. februarja organizirali Zbor članov društva, ogledali pa smo si tudi predstavo kulturnih izvajalcev »Tonček iz Antona«.

Velik zalogaj je bilo spomladansko urejanje kraja. Člani društva smo vzpostavili gozdni red po poseku dreves nasproti male hidrocentrale, ki je bil potreben zaradi varnosti objektov v bližini in nasadili nova drevesa. Seveda smo opravili tudi spomladansko čiščenje zgornjega dela Josipdola. Sodelovali smo pri organizaciji praznovanja ob dnevu žena 8 marca. Tudi tokrat smo razveselili polno dvorano udeleženk. Da bi bil dogodek na ustrezni organizacijski ravni, smo kupili novo točilno mizo v predprostoru dvorane. Ob občinskem prazniku smo pripravili kresovanje. Sodelovali smo pri organizaciji tradicionalnega pohoda k Štrucu, prvič smo speljali pohod po celotni trasi Gozdne učne poti Kapelvald in na koncu v dvorani brezplačno pogostili pohodnike z golažem. Tudi tokrat smo pripravili program za otroke v šotoru. Muzej smo sproti dopolnjevali ter vzdrževali in urejali okolico, seveda pa tudi pridno vodili skupine obiskovalcev in jim prikazovali znamenitosti kraja in občine. Na sprehajalni poti »Po poteh Lenarčičeve železnice« smo dokončali most in pot usposobili za uporabo. Na prvem platoju pod pečjo smo uredili drenažo, potrebno ja izdelati še škarpo. Društvo je bogatejše tudi za ozvočenje z brezžičnim mikrofonom, kar potrebuje Dani ob obiskih v muzeju. Vzdrževali smo okolico igral za otroke, postavili smo železno konstrukcijo za majsko drevo, dokončali smo igrišče za balinanje-petanko. Nabavili smo 5 garnitur krogel za balinanje in igrišče predali v uporabo. Finančno smo podprli, skupaj z Društvom za šport in rekreacijo Josipdol, nakup žara z vodovodom ob teniškem igrišču. Z rabljenimi železniškimi pragovi, smo zgradili stopnišče med travnatim igriščem in igriščem za tenis. Tudi v zvezi s prepoznavnostjo društva smo izpolnili program. Nove spletne strani smo predali v uporabo v mesecu maju. IO je na svoji 16. seji sprejel sklep, da je obisk muzeja še naprej brezplačen, za vodenje pa je potrebno odšteti 2 EUR, v to pa je vključeno vodenje po ponujenih programih in razglednica muzeja s poštno znamkico. Ker so nam zaradi tega razglednice pošle, kar priča tudi o številnem obisku v muzeju, bomo morali letos izdelati nove. Društvo je tudi v jesenskem času odkupilo gledališko predstavo, tokrat so nas obiskali člani KUD Stane Sever s predstavo »Čaj za dve«. Seveda je bil tudi tokrat odkup predstave upravičen, saj je bila dvorana nabito polna. Omeniti je potrebno aktivnost v zvezi tekmovanja Turistične zveze Slovenije »Moja dežela-lepa in gostoljubna«, na katerem je Josipdol zmagal v konkurenci hribovskih krajev. To je lep dosežek, seveda pa so zanj zaslužni vsi krajani Josipdola in druga društva in Vaška skupnost, pa tudi občina, ki finančno podpira aktivnosti društev. Prejem priznanja smo tudi počastili na prireditvi v josipdolški dvorani, kjer smo predstavili tudi izdajo dveh knjižnih del naših članov. Menimo, da smo v celoti uresničili program iz leta 2009, še več, dodali smo nekaj novih vsebin, ki smo jih izkoristili potem, ko so se nam ponudile. Tudi v letu 2010 bomo s primerno ovrednotenim programom poskušali prispevati svoj delež h kulturnemu življenju občine.
KET Josipdol
Srečko GEČ, l.r.
predsednik

Natisni
Izvedba: mp-design.si